<html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="keywords" content="programy,taxi,pid,bizon,kalwin,kalpob,kalkulator windykacyjny,kalkulator poborcy,pisz i drukuj,zamwienie,zlecenie,autorskie,egzekucja,administracyjna,odsetki,kalkulator,palmtop,palmtopy,palm,palmos,pda32,aceeca,polonizacja"> <meta name="description" content="Projektowanie, programowanie, wdra|anie i serwis autorskich systemw informatycznych."> <meta name="author" content="Rewucki"> <title>Rewucki - Dedykowane Systemy Informatyczne</title> </head> <body> <table style="text-align: center; width: 100%;"> <tr> <td> <table style="text-align: center; margin: auto; border="0" cellpadding="5" cellspacing="5"> <tr> <td><a href="https://www.rewucki.eu"><img alt="Rewucki" src="http://www.rewucki.pl/rewucki_banner.jpg"></a></td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.rewucki.eu/index.php/kontakt"><img alt="Kontakt" src="http://www.rewucki.pl/contact_banner.jpg" title="Rewucki &#10; ul. Piotrkowska 189A/4 &#10; 90-447 Adz &#10; tel. +48 (42) 6353842 &#10; fax: +48 (42) 2557575 &#10; e-mail: rewucki@rewucki.pl &#10; www.rewucki.eu"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.rewucki.eu/index.php/o-nas"><img alt="O firmie" src="http://www.rewucki.pl/about_banner.jpg" title="Projektowanie, programowanie, wdra|anie i serwis autorskich systemw informatycznych"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.rewucki.eu/index.php/blog"><img alt="Blog" src="http://www.rewucki.pl/blog_banner.jpg" title="Informacje z |ycia firmy"></a> </td> </tr> <tr> <td><a href="https://www.rewucki.eu"><img style="" alt="Dedykowane Systemy Informatyczne" src="http://www.rewucki.pl/dsi_banner.jpg"></a></td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.rewucki.eu/index.php/menu-articles/menu-bizon"><img alt="System Zarzdzania Informacj Bizon" src="http://rewucki.pl/bizon_banner.jpg" title="System Zarzdzania Informacj Bizon"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.rewucki.eu/index.php/menu-articles/menu-taxi"><img alt="System Rozliczania TytuBw Wykonawczych Taxi+" src="http://rewucki.pl/taxi_banner.jpg" title="Oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia egzekucji administracyjnej"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.rewucki.eu/index.php/menu-articles/menu-pid"><img alt="Pisz i Drukuj" src="http://rewucki.pl/pid_banner.jpg" title="BezpBatny edytor teksu"></a> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.rewucki.eu/index.php/menu-articles/menu-palmospl"><img alt="Polonizacja Palm OS" src="http://www.rewucki.pl/palmospl_banner.jpg" title="Oprogramowanie tBumaczce interfejs systemu Palm OS na jzyk polski"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.rewucki.eu/index.php/menu-articles/menu-kalwin"><img alt="Kalkulator Windykacyjny" src="http://www.rewucki.pl/kalwin_banner.jpg" title="Program wspierajcy egzekucj administracyjn w terenie przeznaczony dla palmtopw pracujcych pod kontrol systemu operacyjnego Palm OS"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.rewucki.eu/index.php/menu-articles/menu-kalpob"><img alt="Kalkulator Poborcy" src="http://www.rewucki.pl/kalpob_banner.jpg" title="Program wspierajcy egzekucj administracyjn w terenie przeznaczony dla kalkulatorw graficznych Texas Instruments"></a> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.rewucki.eu/index.php/component/content/article/2-uncategorised/98-ciasteczka?Itemid=150">Informacje o ciasteczkach</a> </td> </tr> <tr> <td> &copy; 2017 Rewucki - Dedykowane Systemy Informatyczne </td> </tr> </table> </body> </html>